logo

NÁŠ CÍL

pomáhat lidem ze sociálně vyloučených lokalit


AKTUALITY A AKCE

Hudební festival národnostních menšin v Liberci


Oslava radosti, den plný slunce a barev, temperamentních rytmů, tance, to byl již tradiční hudební festival národnostních menšin, který se konal 29. srpna v Liberci.

Velmi úspěšný již čtvrtý festival národnostních menšin uspořádalo uplynulou sobotu v Kulturním domě Liberec Občanského sdružení „Liberecké Fórum“ pod vedením svého předsedy Adolfa Marcela Grünzy.  
„I přes velmi vysoké teploty a příznivé letní počasí, které spíše lákalo ke koupališti, byl zájem veřejnosti i účinkujících o festival obrovský. Na festival přišlo více než tisíc osob, včetně dětí, konstatoval Adolf Marcel Grünza, předseda neziskové organizace „Liberecké fórum“.
Akci zahájila Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu sociálních věcí. Při svém zahajovacím projevu přivítala všechny návštěvníky festivalu. 
Jedná se o největší akci a jedinečnou akci v oblasti romské integrace, která napomáhá realizovat opatření vedoucí ke snižování sociálního vyloučení a proto je důležité aktivity tohoto typu podporovat i v následujících letech. Jedná se taktéž u části romských dětí o jedinou příležitost navštívit jiné prostředí, než ve kterém vyrůstají. Ve svých zdařilých vystoupeních představily svoji píli a snahu se vyrovnat jejich vrstevníkům, podotkla Kadlecová.
V programu vystupovaly taneční, pěvecké a hudební soubory nejen z Libereckého kraje, ale i spřátelené soubory z ostatních krajů. I přes vysoké teploty, jejich vystoupení bylo na vysoké úrovni. Jako poděkování všechny soubory obdržely za svá taneční vystoupení dárkové balíčky od Preciosa Jablonec nad Nisou, sladkosti od paní Grigoryan, za což jim patří velké poděkování. 
Velkým překvapením bylo vystoupení světoznámého Romského umělce Morise Kwieka, který na festival přijel neplánovaně a projevil zájem se svým repertoárem vystoupit.
V průběhu akce již tradičně mohly děti navštívit dětský koutek a namalovat si obrázek, tentokrát na téma „Bezpečnost silničního provozu“. Děti namalovaly a vybarvily více jak 300 obrázků, což je obdivuhodné. Tuto aktivitu pomohla zrealizovat paní Lenka Zimmermannová a již zmiňovaná paní Ruzanna Grigoryan. Za svá výtvarná díla obdržely upomínkové předměty, které věnoval Liberecký kraj sladkosti od firmy Mocca Liberec.
Návštěvníci festivalu mohli taktéž shlédnout fotografickou výstavu, věnovanou obětem Romského holocaustu.
Hudební festival finančně podpořil mimo jiných Liberecký kraj, Ministerstvo kultury ČR, na dace život umělce, dárkové a věcné předměty věnovali,  Mocca Liberec, Pekařství Jahůdka Liberec, Preciosa Jablonec nad Nisou, Pivovar Konrád, McDonald Liberec. Mediálním partneři akce byli Romea.cz a Romano hangos.
A.Marcel Grünza předseda pořadatelské neziskové organizace Liberecké fórum zkonstatoval, že se hudební festival vydařil a všem vystupujícím a návštěvníkům festivalu velice děkuje za účast a přízeň. Posteskl si však nad neúčastí zástupců Statutárního města Liberec a dalších osob a organizací, které se zabývají romskou integrací. 
Zvláštní poděkování patří panu Václavu Strouhalovi – koordinátorovi pro záležitosti národnostních menšin a cizinců při Libereckém kraji nejen za jeho spoluúčast na koordinaci a realizaci tohoto kulturního svátku, ale i podporu všem organizacím v průběhu celého roku, kterou nám s vysokým a srdečným nasazením věnuje.
pomáháme lidem najít svém místo
ve společnosti


LBnet.cz