logo

NÁŠ CÍL

pomáhat lidem ze sociálně vyloučených lokalit


AKTUALITY A AKCE

6. ročník hudebního festivalu národnostních menšin v Liberci


Oslava radosti, den plný slunce a barev, temperamentních rytmů, tance, to byl již tradiční hudební festival národnostních menšin, který se konal 19. Srpna 2017 v Liberci již po šesté.

Velmi úspěšný již šestý festival národnostních menšin uspořádalo uplynulou sobotu v Kulturním domě Liberec nezisková organizace „Liberecké Fórum“ z.s.pod vedením svého předsedy A. Marcela Grünzi.  

Na festival přišlo více než tisícsedmset návštěvníků, včetně dětí, konstatoval A.Marcel Grünza, předseda neziskové organizace „Liberecké fórum“.
Akci zahájil již tradičně moderátor Richard Samko, který přivítal návštěvníky festivalu, mezi kterými byla i ministryně MPSV paní Marxová, hejtman Libereckého kraje pan Půta a náměstek pro sociální oblast při Libereckém kraji pan Svoboda. 
V programu vystupovaly taneční, pěvecké a hudební soubory nejen z Libereckého kraje, ale i spřátelené soubory z ostatních krajů, jejich vystoupení bylo na vysoké úrovni. Zvláštní poděkování patří hostům festivalu, Janu Bandígovi a sourozencům, Sabině a Daliborovi Slepčíkovím, kteří měli na festivalu obrovský úspěch.
V průběhu akce již tradičně mohly děti navštívit dětský koutek a namalovat si obrázek. Děti namalovaly a vybarvily více jak 200 obrázků, což je obdivuhodné. Tuto aktivitu pomohla zrealizovat KERAVA AUTOMOTIVE, s.r.o  a Tým silniční bezpečnosti, kteří zajistili finanční prostředky na tuto aktivitu.  Děti za svá výtvarná díla obdržely upomínkové předměty, které věnoval Liberecký kraj.
Hudební festival finančně a věcně podpořil Liberecký kraj, Pekařství Jahůdka Liberec, Pivovar, KERAVA AUTOMOTIVE, s.r.o.  a Tým silniční bezpečnosti Mediálním partneři akce byli Romea.cz.  Záštitu pak převzal Liberecký kraj, Hejtman Libereckého kraje Martin Půta a pan Svoboda za sociální odbor za Ministerstvo kultury ministr Herman za MPSV ministryně Marxová
A. Marcel Grünza předseda pořadatelské neziskové organizace Liberecké fórum zkonstatoval, že se hudební festival vydařil a všem vystupujícím a návštěvníkům festivalu velice děkuje za účast a přízeň. Posteskl si však nad neúčastí zástupců Statutárního města Liberec a dalších osob a organizací, které se zabývají romskou integrací. 
Zvláštní poděkování patří panu Václavu Strouhalovi – koordinátorovi pro záležitosti národnostních menšin a cizinců při Libereckém kraji nejen za jeho spoluúčast na koordinaci a realizaci tohoto kulturního svátku, ale i podporu všem organizacím v průběhu celého roku, kterou nám s vysokým a srdečným nasazením věnuje a moderátorovi ČT panu Richardu Samkovi, který celý tento festival už po několik let moderuje. Na konec chceme všem poděkovat za přízeň a těšíme se na další ročník příští rok. 

 

 

V Liberci dne: 22.8.2017 Marcel Grünza 

 

pomáháme lidem najít svém místo
ve společnosti


LBnet.cz