logo

NÁŠ CÍL

pomáhat lidem ze sociálně vyloučených lokalit


AKTUALITY A AKCE

Zapsaný spolek ,,Liberecké fórum“ - VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017


Úvodní slovo předsedy sdružení

 

Vážení přátelé,
je tu další rok a naše nezisková organizace je na trhu již šest let, tak mi dovolte úvodem naši výroční zprávy pár slov. Naše výroční zpráva je tvořena na základě právně závazné normy, kterou je 
v této oblasti vydané Opatření Ministerstva financí čj. 281/71 701/1995. 
Je stále v platnosti a ukládá povinnost umožnit každému do výroční zprávy nahlédnout v sídle účetní jednotky nebo v místě zveřejněném oznámením. Výroční zprávu (dále jen VZ) je třeba vyhotovit po skončení účetního roku. VZ je určena široké veřejnosti, partnerům, klientům, institucím, sdělovacím prostředkům. Já osobně ji chápu jako informační zdroj o nás. Obsahuje charakteristiku sdružení, přehled finančních ukazatelů, nejdůležitější události roku 2017, komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření, strategii sdružení a výhled na další rok 2018. Všichni, kdo v podobné oblasti působíte, víte, že situace je rok od roku složitější. Mnohokrát jsem si řekl, že to ukončím, že už mi to za ty starosti nestojí. Vždy se však najde světélko a vždy je to o těch našich klientech, děti i jejich rodiče. Protože známe jejich konkrétní životní situaci a složitost žití. Dnes to není jen 
o sociálně slabých, protože i děti podnikatelů a dobře situovaných rodin mají svůj příběh a své starosti. Jako další důvod nepraštit s tím je kontinuita, která je v této oblasti nutná. Všichni si přejeme, aby ten další rok byl lepší, pracovně i v soukromí. Tak budeme všichni doufat, že neziskový sektor neskončí a bude nadále tou nejmenší složkou, která dělá velké věci s naší mladou budoucností. 
Nicméně naše nezisková organizace udělala v roce 2015 zásadní rozhodnutí a zrušila na základě hlasování členské rady registraci poskytovatele sociálních služeb. 
Uzavřeli jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DĚTSKÁ DUHA, tato služba byla poskytovaná jako registrovaná sociální služba. 
Důvodem našeho rozhodnutí byla špatná součinnost až nezájem statutárního města Liberec na udržení této sociální služby. Dalším důvodem bylo časté srovnávání, naší neziskové organizace s Romským komunitním centrem, které mělo velké problémy při vyúčtování dotace z IP programu, a při posuzování našich žádostí o dotace jsme byly, právě pro srovnávání s touto neziskovou organizací, negativně hodnocení, ačkoli jsme neměli s Romským komunitním centrem, nic společného.
Naše nezisková organizace se pro tyto důvody rozhodla, že nadále nebude poskytovat sociální služby a bude se věnovat pořádáním kulturních akcí,volnočasového klubu pro děti a mládež DĚTSKÁ DUHA a programům, které přispívají integraci a zaměstnanosti sociálně vyloučených osob.  
Vážení přátelé,je tu další rok a naše nezisková organizace je na trhu již šest let, tak mi dovolte úvodem naši výroční zprávy pár slov. Naše výroční zpráva je tvořena na základě právně závazné normy, kterou je v této oblasti vydané Opatření Ministerstva financí čj. 281/71 701/1995. Je stále v platnosti a ukládá povinnost umožnit každému do výroční zprávy nahlédnout v sídle účetní jednotky nebo v místě zveřejněném oznámením. Výroční zprávu (dále jen VZ) je třeba vyhotovit po skončení účetního roku. VZ je určena široké veřejnosti, partnerům, klientům, institucím, sdělovacím prostředkům. Já osobně ji chápu jako informační zdroj o nás. Obsahuje charakteristiku sdružení, přehled finančních ukazatelů, nejdůležitější události roku 2017, komentář k finanční situaci a výsledkům hospodaření, strategii sdružení a výhled na další rok 2018. Všichni, kdo v podobné oblasti působíte, víte, že situace je rok od roku složitější. Mnohokrát jsem si řekl, že to ukončím, že už mi to za ty starosti nestojí. Vždy se však najde světélko a vždy je to o těch našich klientech, děti i jejich rodiče. Protože známe jejich konkrétní životní situaci a složitost žití. Dnes to není jen o sociálně slabých, protože i děti podnikatelů a dobře situovaných rodin mají svůj příběh a své starosti. Jako další důvod nepraštit s tím je kontinuita, která je v této oblasti nutná. Všichni si přejeme, aby ten další rok byl lepší, pracovně i v soukromí. Tak budeme všichni doufat, že neziskový sektor neskončí a bude nadále tou nejmenší složkou, která dělá velké věci s naší mladou budoucností. Nicméně naše nezisková organizace udělala v roce 2015 zásadní rozhodnutí a zrušila na základě hlasování členské rady registraci poskytovatele sociálních služeb. Uzavřeli jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DĚTSKÁ DUHA, tato služba byla poskytovaná jako registrovaná sociální služba. Důvodem našeho rozhodnutí byla špatná součinnost až nezájem statutárního města Liberec na udržení této sociální služby. Dalším důvodem bylo časté srovnávání, naší neziskové organizace s Romským komunitním centrem, které mělo velké problémy při vyúčtování dotace z IP programu, a při posuzování našich žádostí o dotace jsme byly, právě pro srovnávání s touto neziskovou organizací, negativně hodnocení, ačkoli jsme neměli s Romským komunitním centrem, nic společného.Naše nezisková organizace se pro tyto důvody rozhodla, že nadále nebude poskytovat sociální služby a bude se věnovat pořádáním kulturních akcí,volnočasového klubu pro děti a mládež DĚTSKÁ DUHA a programům, které přispívají integraci a zaměstnanosti sociálně vyloučených osob. 
Celá výroční zpráva.

 

pomáháme lidem najít svém místo
ve společnosti


LBnet.cz