logo

NÁŠ CÍL

pomáhat lidem ze sociálně vyloučených lokalit


AKTUALITY A AKCE

Festival národostních menšin


Sedmý ročník největšího festivalu národnostních menšin v Libereckém kraji, který se konal dne 18. srpna 2018 v Domě Kultury Liberec, navštívilo podle odhadů přes 2 000 osob. Hlavní myšlenkou této události je podpora oblasti romské integrace prostřednictvím poznání romské kultury.

Sedmý ročník největšího festivalu národnostních menšin v Libereckém kraji, který se konal dne 18. srpna 2018 v Domě Kultury Liberec, navštívilo podle odhadů přes 2 000 osob. Hlavní myšlenkou této události je podpora oblasti romské integrace prostřednictvím poznání romské kultury.
Hudebními hvězdami letošního ročníku byl Jan Bendik, kterého většina veřejnosti zná z minulých ročníků pěvecké soutěže SUPERSTAR a skupina Roma Boyz. Mezi dalšími vystupujícími byly taneční skupiny, které své vrozené taneční nadání rozvíjí v tenčeních kroužcích jako taneční soubor  Jilestár Chave pod, z.s. Liberecké fórum a vedením Lucie Kubalíkové a tradiční Romské hudební skupiny Jako Gipsy Milko z Hrádku nad Nisou Celým programem návštěvníky festivalu provázel Richard Samko, který jako vždy svojí profesionalitou nezklamal.
Festival si získal popularitu i díky doprovodnému programu pro děti. V průběhu akce již tradičně mohly děti navštívit dětský koutek, kde se mohly věnovat kresbě obrázků. Za svá výtvarná díla obdržely upomínkové předměty, Stejně tak byl odměněn každý dětský taneční soubor a to dárkovými koši
Hudební festival se už několik let pyšní stabilní podporou stěžejních partnerů. Již několik let jsou hlavními partnery a donátory Liberecký kraj, Ministerstvo kultury ČR, Nadace pro obnovu a rozvoj Michala Voráčka, Pekařství Jahůdka,Smartkonstrukt, s.r.o.Mocca,spol. s.r.o., „Této podpory si velmi vážíme. Díky tomu můžeme realizovat tuto logisticky náročnou akci a postupnými kroky nastavovat i celkový kvalitní růst festivalu. Bez podpory partnerů by to v dnešní době nešlo“, uvedl předseda pořadatelské neziskové organizace Zapsaný spolek Liberecké fórum Marcel Grünza, který dále zkonstatoval, že se hudební festival vydařil a všem vystupujícím a návštěvníkům festivalu velice děkuje za účast a přízeň.
Velké poděkování patří všem podporovatelům a donátorům této kulturní akce, jmenovitě ministerstvu kultury ČR, které náš festival dlouhodobě podporuje, KÚLK, zvláštní podkování bychom chtěli touto cestou směřovat panu Voráčkovi a jeho nadaci pro obnovu a rozvoj, která věnovala naší neziskové organizaci finanční prostředky na zajištění dárkových košů pro vystupující děti
Zvláštní poděkování patří panu Václavu Strouhalovi – koordinátorovi pro záležitosti národnostních menšin a cizinců při Libereckém kraji nejen za jeho spoluúčast na koordinaci a realizaci tohoto kulturního svátku, ale i podporu všem organizacím v průběhu celého roku, kterou nám s vysokým a srdečným nasazením věnuje.

Jak jste prezentovali podporu Libereckého kraje, prezentace proběhla na sociálních sítích v regionální TV, v Českém rozhlase a přímo v sále konání kulturní akce, kde bylo vyvěšeno logo Libereckého kraje jako podporovatele akce.


Byly dosaženy v žádosti uvedené parametry akce? Ano parametry byly naplněny na 100%.pomáháme lidem najít svém místo
ve společnosti


LBnet.cz