logo

NÁŠ CÍL

pomáhat lidem ze sociálně vyloučených lokalit


O SDRUŽENÍ

Nezisková organizace LIBERECKÉ FÓRUM, o.s. jsme apolitické sdružení, založené na toleranci a respektu k druhým. Nehodnotíme a neposkytujeme naše služby a pomoc podle rasy, náboženského přesvědčení nebo pohlaví, prostě a jednoduše, pokud potřebujete pomoc, jsme tu vždy pro vás. Naše organizace vznikla v Liberci jako nový prvek na regionálním trhu. Při vzniku v roce 2010 se zástupci LIBERECKÉHO FÓRA intenzivně zabývali řešením osob ze sociálně vyloučených lokalit a jejich možností zaměstnanosti na trhu práce. S tím úzce souviselo vzdělávání pracovníků této cílové skupiny. Hlavním motto a cíl byl tedy od počátku vzniku pomoci všem lidem v těchto lokalitách, ale i mimo ně. Organizace se od vzniku zaměřila na úplnou integraci sociálně vyloučených osob do společnosti a pracovního zařazení. Organizace má hluboký zájem pomoc hlavně lidem, kteří se ocitají nad propastí sociálního vyloučení. Tyto lidi sami vyhledáváme, a pokud je to v našich možnostech, pomůžeme.

Organizace nemá za cíl osoby ze sociálně vyloučených lokalit pouze diagnostikovat a vzdělávat, ale zároveň chce osoby s těchto lokalit dlouhodobě pracovně zařadit do tzv. normální společnosti, proto má projekt i v budoucích letech úspěšnost a udržitelnost. Zatím se nám podařilo u 12 rodin odvrátit hrozící sociální vyloučení, a úpadek těchto rodin a považujeme to za velký úspěch. Ověřili jsme si touto prací, že umíme pomáhat a tak jsme se rozhodli, zaregistrovat sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb. jako další z podobných organizací, které mohou poskytovat tolik žádané sociální služby osobám z ohrožených lokalit.


Zakladatelé organizace se chtějí soustředit především na podporu dětí a mládeže. Pozornost bude věnována na vzdělání rodičů a především matek z vyloučených lokalit. Jak je známo, v těchto lokalitách žijí převážně Romové a u tohoto etnika mají rodiče, ale hlavně matka, obrovský význam a vliv. Domníváme se, že pokud se nám podaří do procesu integrace zapojit rodiče, bude našich cílů dosaženo snadněji. Pod slovem integrace si organizace představuje především vzbudit zájem o vzdělání v širším kontextu. Jde nám o šíření vzdělání jak v oblasti školství, tak o osvětu v oblasti hygienických návyků, plánovaného rodičovství, ale i o osvětu v oblasti soužití s majoritou.


Motto - "BEZ VZDĚLÁNÍ NENÍ BUDOUCNOST"Náš tým

Marcel A. Grünza
předseda "Libereckého Fóra",
živnostník stavebnictví

mail: libereckeforum@seznam.cz

>

pomáháme lidem najít svém místo
ve společnosti


LBnet.cz