logo

NÁŠ CÍL

pomáhat lidem ze sociálně vyloučených lokalit


PODPOŘTE NÁS

Daňové zvýhodnění dárců
Zákon o daních z příjmů stanoví podmínky, při jejichž splnění si dárce může odečíst hodnotu daru od základu daně.


Fyzická osoba (včetně zaměstnanců)
Poskytuje-li dar fyzická osoba, pak úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) musí přesáhnout 2 % ze základu daně anebo musí činit alespoň 1000 Kč. V úhrnu si fyzická osoba může odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účetní jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.


Právnická osoba
U právnické osoby musí hodnota jednoho daru činit alespoň 2000 Kč a v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.
Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.

pomáháme lidem najít svém místo
ve společnosti


LBnet.cz